Tutkinnon osan arviointi

KULJETUSTEN MONIMUOTOISUUDEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Oma arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa valitsemalla määrätylle tuotteelle sopivan kuljetusmuodon ja selvittämällä valitun tuotteen kuljetuskustannukset sekä osoittamalla kuljetuskustannusten osuuden tuotteen hinnasta ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa