Tutkinnon osan arviointi

VARASTON SUUNNITTELUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Oma arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa suunnittelemalla varaston layoutin ja määrittämällä tarvittavat koneet ja kaluston sekä toimintaa varten tarvittavat henkilöresurssit. Opiskelija esittää suunnitelmassa myös kustannuslaskelman varaston perustamisesta ja varastointikustannuksista. Tarvittaessa näyttöä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla.
Muuta tietoa