Tutkinnon osan arviointi

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TUNTEMUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Oma arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa suunnittelemalla taloudellisia ajoreittejä pääkaupunkiseudulla ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa