Tutkinnon osan arviointi

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJATUNTEMUKSEN TUNTEMUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Oma arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa liikkumalla pääkaupunkiseudun bussireittien mukaisesti. Opiskelija pystyy suunittelemaan reitit tärkeimpiin kohteisiin bussireittien perusteella, joukkoliikennekaistoja hyväksikäyttäen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa