Tutkinnon osan arviointi

VERKKOKAUPAN LOGISTIIKAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Oma arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa suunnittelemalla verkkokaupan tilauksen mukaisen toimittamisen ja tekemällä toimittamiseen liittyviä työtehtäviä. Opiskelija esittää suunnitelmassa ja tekee myös asiakaspalautuksen käsittelyn. Tarvittaessa näyttöä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelu-, työ- tai muilla todistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten haastatteluja tai oman osaamisen kuvaamista.

Muuta tietoa