3.4 KULJETUSPALVELUJEN OSAAMISALA, yhdistelmäajoneuvonautonkuljettajan peruspolun tutkinnon osat

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 osp)

Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (40 osp)

Logistiikan perustyöt
Ajoneuvon huoltaminen
Ajoneuvon kuormaaminen ja purkaminen
Kuorma-autonkuljettajan tehtävät

Yhdistelmäajoneuvo kuljetukset

Kuormankäsittelylaitteiden käyttö 1
Kuormankäsittelylaitteiden käyttö 2
Kuorma-auton kuljettaminen 1
Kuorma-auton kuljettaminen 2

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat

Työkoneiden käyttö ja huolto (15 osp)
Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 15 osp
Ulkomaanliikenteen kuljetukset 15 osp
Elintarvikekuljetukset 30 osp
Massatavarakuljetukset 30 osp
Ympäristöhuollon kuljetukset 30 osp
Kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät 15 osp
Palveluliikenteen kuljettajan tehtävät 15 osp
Tilausajoliikenteen kuljettajan tehtävät 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
Yrityksessä toimiminen 15 osp
Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Ajoitus_yhdistelma