3.5 VARASTOPALVELUJEN OSAAMISALA, varastonhoitajan peruspolun tutkinnon osat

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

Tavaran vastaanotto ja säilytys (30 osp)
Tavaran vastaanotto
Tavaran säilytys
Tavaran vastaanotto ja säilytystyö

Tavaran keräily ja lähetys (30 osp)
Tavaran keräily
Tavaran lähettäminen
Tavaran keräily ja löähetystyö

Inventointi ja saldonhallinta (15 osp)

Trukinkuljettajan tehtävät (15 osp)

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat

Työkoneiden käyttö ja huolto (15 osp)
Työkoneiden käyttö
Työkoneiden huolto

Vaarallisten aineiden käsittely (5 osp)

Varaston tietojärjestelmät (10 osp)

Tavaran kuljettaminen (15 osp)

Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (15 osp)

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Ajoitus_varasto