Tutkinnon osan arviointi

Palveluliikenteen kuljettajan tehtävät, arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan tekemällä työtehtäviä työympäristössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Opiskelija valmistelee linja-auton ennen ajotehtävän alkua sekä suunnittelee turvallisen ja taloudellisen reitin sekä suorittaa henkilökuljetuksen huomioiden asiakkaiden tarpeet ja muut erityistarpeet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla ja/tai työtodistuksilla, sekä suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla ja/tai työtodistuksilla, sekä suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Muuta tietoa