Tutkinnon osan arviointi

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELUN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät sekä laatimalla liiketoimintasuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja perustamisasiakirjat.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Yritystoiminnan suunnittelu opintokokonaisuuden tavoitteiden mukainen osaaminen voi perustua mm. opiskelija aikaisempaan yritystoimintaan.

Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla, työtodistuksilla tai laatimallaan portfoliolla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Muuta tietoa