Tutkinnon osan arviointi

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta.
Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta.

Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla.

Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelu-, työ- tai muilla todistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.

Osaamisen tunnistamisessa voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten haastatteluja tai oman osaamisen kuvaamista

Muuta tietoa