Tutkinnon osan arviointi

Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan tekemällä työtehtäviä työympäristössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Opiskelija tarkastaa ajoneuvon toimintakunnon, rakenteet ja varmistaa näiden toiminnan. Hän valmistelee ajoneuvon, kuormatilan, ja kuormankäsittelyvälineet tehtävän edellyttämään kuntoon ja suorittaa kuormatilan lastaamisen ja kuormanvarmistamisen sekä purkamisen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla tai työtodistuksilla ja suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa