3.2 Matkailupalvelujen osaamisalan peruspolun tutkinnon osat

Matkailupalvelujen osaamisalaan, Matkailupalvelujen tuottajan opintoihin kuuluu peruspolulla tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:
Matkailualan perustutkinnon pakollinen ammatillinen tutkinnon osa Matkailualan asiakaspalvelu

Matkailupalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
Matkailupalvelujen toteuttaminen

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat:
Majoituspalvelut

Matkailupalvelujen tuotteistaminen

Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö

Opastuspalvelut

Puhdistuspalvelut matkailukohteessa

Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

Yritystoiminnan suunnittelu

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

AJOITUSKAAVIO MATKAILUPALVELUJEN OSAAMISALAN PERUSPOLKU, PK ja YO

 matkailu_pk

 

 matkailu_yo