3.1 Matkailualan perustutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon kokonaislaajuus on 180 osaamispistettä.

 

Tutkinnon rakenne_OIKEA

Lukuvuosi on jaettu neljään noin kymmenen viikkoa kestävään jaksoon. Opinnot järjestetään lähiopetuksena oppilaitoksessa, työssäoppimisena työpaikoilla, verkko-opintoina tai opiskelijan itsenäisenä työskentelynä. Itsenäinen opiskelu voi olla esimerkiksi oppimistehtävien tekoa, kokeisiin ja ammattiosaamisen näyttöihin valmistautumista.

Opetus järjestetään siten, että peruskoulun suorittanut opiskelija voi suorittaa 180 osaamispisteen (osp) laajuisen ammatillisen perustutkinnon kolmessa lukuvuodessa. Ylioppilaspohjaisella opiskelijalla koulutuksen kesto on kaksi lukuvuotta. Joustavien opetusjärjestelyjen avulla opiskelijan on mahdollista suorittaa ammatillinen perustutkinto yksilöllisesti.

Ammatilliset perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammatti¬korkea-kouluihin, tiede- ja taidekorkeakouluihin ja yliopistoihin.