Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

MAJOITUSPALVELUIHIN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Toimintaympäristöt ja palvelut Opiskelija perehtyy erilaisiin majoituspalvelujen toimintaympäristöihin ja palveluihin
Laatuluokitukset ja huonetyypit Opiskelija ymmärtää laatuluokituksen perusteet ja osaa erilaiset huonetyypit
Varausjärjestelmä Opiskelija oppii käyttämään varausjärjestelmää siten, että osaa tehdä yksittäisen varauksen ja hallitsee asiakkaan tietoja koko viipymän ajan
Puhtaanapito Opiskelija perehtyy majoitus- ja asiakastilojen puhtaanapitoon ja ymmärtää siivouksen laadun merkityksen
Maksuliikenne Opiskelija tutustuu eri maksukäytänteisiin ja harjoittelee erilaisia maksujärjestelyjä
Aamiaiset Opiskelija perehtyy aamiaisen valmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin ja valmistukseen sekä harjoittelee aamiaistarjoilun esille laittoa ja tarjoilua
Hotellin osastot, palvelut ja työtehtävät
Turvallisuus Opiskelija ymmärtää mitä on ympäristövastuullinen toiminta majoitusalalla

Opiskelija tunnistaa turvallisuusriskit ja perehtyy alan turvallisuussuunnitelmaan

Vertailutehtävä Opiskelija tutustuu oman työssäoppimispaikkansa palveluihin ja vertaa palveluja lähiympäristön palveluihin
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin ePortfolioon
  • Opiskelija on tehnyt vertailutehtävän työssäoppimispaikan ja lähiympäristön erilaisista majoituspalvelujen palveluista
  • Opiskelija osaa käyttää varausjärjestelmää
  • Opiskelija osaa valmistaa ja tarjoilla aamiaistuotteita
Muuta tietoa

MAJOITUSPALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla, majoituspalveluita tarjoavassa yrityksessä kuten leirintäalueilla, loma- ja mökkikylissä, maaseutumatkailuyrityksissä, aamiaismajoitusyrityksissä tai muissa vastaavissa majoitusalan yrityksissä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija työskentelee aamiaistarjoilussa, vastaanotossa ja huonesiivouksessa.

Asiakkaan vastaanottaminen ja majoittaminen sekä palvelun päättäminen Opiskelija toimii toimipaikan varauskäytänteen mukaisesti, tekee varauksia, valmistautuu majoituspalvelun toteutukseen, vastaanottaa asiakkaita ja palvelee heitä asiakkaan tarpeen mukaisesti. Opiskelija hoitaa maksujärjestelyjä ja laskuttaa asiakasta.
Aamiaistarjoilu Opiskelija osallistuu toimipaikan aamiaistarjoiluun liikeidean mukaisesti.
Kerrossiivous Opiskelija osaa kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja muita asiakastiloja, mukaan lukien saunan lämmitys.
Turvallisuus Opiskelija perehtyy toimipaikan turvallisuussuunnitelmaan ja osaa toimia sen mukaisesti
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö sekä tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt teeman itsearvioinnin ePortfolioon
  • Opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi