Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUIHIN PEREHTYMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa sekä mahdollisesti yhteistyössä alan eri toimintaympäristöissä. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Maailman tunnetuimmat matkakohteet Opiskelija perehtyy maailman tunnetuimpiin sekä trendi matkakohteisiin
@ajokortin moduleja Opiskelija harjoittelee tietotekniikan taitoja ja voi suorittaa osan tai kokonaisuudessaan @ajokortin
Matkustuspaketit Opiskelija perehtyy matkustuspaketin eri osiin ja oppii räätälöimään erilaisia matkustuspaketteja asiakaan tarpeet huomioiden
Matkustusdokumentit Opiskelija tutustuu erilaisiin matkustusdokumentteihin; varausvahvistus, matkaliput, maksudokumentit, peruutusehdot ja maksuehdot sekä kohdetiedot, -suositukset ja – rajoitteet
Kuljetus- ja majoituspalvelut Opiskelija oppii erilaisia kuljetus- ja majoituspalveluja ja osaa esitellä palveluja asiakkaille.
Ohjelma- tapahtuma- ja ravitsemispalvelut Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin kotimaan matkailualueiden erilaisiin ohjelmapalveluihin ja tapahtumiin sekä osaa suositella erilaisia ravintoloita myös ryhmille.
Varausjärjestelmä Opiskelija oppii käyttämään yhtä varausjärjestelmää työssäoppimisjakson aikana
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelija ja opettaja käyvät palautekeskustelun toimintakokonaisuuden sisällön hallinnasta.
 Muuta tietoa

MATKAILU- JA MATKATOIMISTOPALVELUSSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä matkailuyrityksessä- tai organisaatiossa, kuten matkanjärjestäjän toimisto, incoming-toimisto, matka- tai matkailutoimisto tai liikenneyhtiön myyntitoimisto. Opiskelijalla on mahdollisuus käyttää työssään erilaisia sähköisiä tiedonhankintavälineitä ja mahdollisuus koota matkailupaketteja. Opiskelija palvelee asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden selvittäminen Opiskelija oppii selvittämään asiakkaan toiveet ja tarpeet ja osaa hakea luotettavaa tietoa eri matkailupalvelutuotteista.
Esittelee ja myy matkailupalvelutuotteita Opiskelija harjoittelee esittelemään ja myymään yrityksen eri matkailupalvelutuotteita asiakkaalle ja osaa kertoa mistä hinta muodostuu.
Asiakaspalvelu Opiskelija esittelee matkakohteen keskeisiä kuljetus- ja majoituspalveluja sekä oheis- ja lisäpalveluja kuten ohjelma-, tapahtuma-, ja ravitsemispalveluja. Opiskelija palvelee asiakasta suomenkielellä ja ruotsinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
Matkustusdokumentit Opiskelija tutustuu erilaisiin matkustusdokumentteihin; varausvahvistus, matkaliput, maksudokumentit, peruutusehdot ja maksuehdot sekä kohdetiedot, -suositukset ja – rajoitteet
Palvelutilanteen päättäminen Opiskelija osaa tehdä tarvittavat matkustusdokumentit sekä osaa tehdä maksuveloitukset ohjeen mukaisesti
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelija, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö ja tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
 Muuta tietoa Toimintakokonaisuus opiskellaan työssäoppimalla.

Tutkinnon osan arviointi