4.2.4 Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii käyttämään yrityksen tai toimiston varausjärjestelmää.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

  • valmistautuu asiakaspalvelutehtäviin
  • tekee matkavarauksia ja vahvistuksia
  • päättää asiakaspalvelutilanteen
  • tekee asiakkuuden hallinnan toimenpiteet
Kirijakso Kirijakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija oppilaitokseen ja alan opintoihin. Kirijaksolla varmistetaan, että opiskelija suoriutuu tutkinnon osan opinnoista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuoden keväällä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan työssäoppimalla yhdistettynä matkailu- ja matkatoimistopalvelut tutkinnon osan työssäoppimisjaksoon.

Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa kaksi tutkinnon osaa, (matkailu- ja matkatoimistopalvelut sekä matkatoimiston varausjärjestelmän käyttö) ja antaa kaksi ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan työssäoppiminen, suoritetaan sovitussa alan toimintaympäristössä osana matkailu- ja matkatoimistopalvelut tutkinnon osaa.

Opiskelija täydentää portfoliota sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Opiskelija suorittaa sekä matkailu- ja matkatoimistopalvelut tutkinnon osan että matkatoimiston varausjärjestelmän käyttö tutkinnon osan samanaikaisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Ammattietiikka: opiskelija noudattaa ohjeiden mukaisesti tietoturvalakia sekä vaitiolovelvollisuutta. Opiskelija toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja työaikoja ja osaa toimia kestävän toimintatavan mukaisesti.

Yrittäjyys Opiskelija oppii toimimaan yrittäjähenkisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi