Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

MATKATOIMISTON VARAUSJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Opiskelija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä matkailuyrityksessä- tai organisaatiossa, kuten matkanjärjestäjän toimisto, incoming-toimisto, matka- tai matkailutoimisto tai liikenneyhtiön myyntitoimisto. Opiskelijalla on mahdollisuus käyttää työssään erilaisia sähköisiä tiedonhankintavälineitä ja varausjärjestelmiä. Opiskelija palvelee asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tiedon hankinta asiakaspalvelussa Opiskelija oppii selvittämään asiakkaan toiveet ja tarpeet ja osaa hakea luotettavaa tietoa eri matkailupalvelutuotteista.
Matkavarauksen tekeminen Opiskelija oppii tekemään ohjeiden mukaisesti matkailupalveluun tai matkaan tarvittavat varaukset ja osaa tiedottaa asiakasta tilanteen niin vaatiessa matkakohteen poikkeustilanteista.
Asiakaspalvelutilanteen päättäminen Opiskelija osaa tehdä tarvittavat matkustusdokumentit sekä osaa tehdä maksuveloitukset ohjeen mukaisesti. Opiskelija oppii ylläpitämään ohjeiden mukaisesti asiakastietoja sähköisissä asiakashallintajärjestelmissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelija, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö sekä tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Muuta tietoa  Toimintakokonaisuus opiskellaan työssäoppimalla.

Tutkinnon osan arviointi