4.2.7 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy ruokapalvelutilanteisiin retki- erä- tai luonto-olosuhteissa ja hän oppii huomioimaan erilaisten asiakasryhmien tarpeet. Opiskelija harjoittelee tuotteiden pakkaamista, valmistamista ja esille laittoa erilaisissa toimintaympäristöissä eri vuodenaikoina. Opiskelija oppii tunnistamaan ja hyödyntämään luonnon omia alueelle ja sesongille tyypillisiä raaka-aineita. Opiskelija oppii toteuttamaan luontotapahtumia ympäristöarvoja kunnioittaen ja turvallisesti.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

  • valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja
  • valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita ja muita tarjottavia
  • pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee aterioita sekä muita tarjottavia
  • tekee jälkityöt.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuoden keväänä ja 3.vuoden syksynä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
<
Retki-, erä- ja luontoruokien valmistuksen toimintakokonaisuus suoritetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Tutkinnon osan työssäoppiminen suoritetaan sovitussa oppilaitoksen toiminnallisessa pisteessä tai yhteistyössä alan toimintaympäristössä. Työssäoppimisen aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija täyttää ePortfoliotaan sekä hyödyntää Fronteria materiaalipankkina.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon osan työssäoppimalla alan toimintaympäristössä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

  • Terveys, turvallisuus ja työkyky: huomioi työssään erä- luonto- ja retkimatkailuun turvallisuuteen vaikuttavat tekijät
  • Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa vaitiolovelvollisuutta, hallitsee hyvät käytöstavat ja noudattaa sovittuja työaikoja sekä toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Yrittäjyys Opiskelussa korostetaan yrittäjähenkistä työskentelytapaa, kuten aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuullisuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi