Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN

RETKI- ERÄ- JA LUONTORUOKIEN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan oppilaitoksen opetuskeittiöissä, oppilaitoksen ulkotiloissa sekä lähialueen luontokeskuksissa. Opetusmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja toiminnallisia.

Retki-, erä- ja luontoruokien esivalmistelu ja valmistaminen Opiskelija oppii perusruoanvalmistusmenetelmien hallinnan retki-, erä- ja luontoruokailun esivalmistustehtävissä.
Erilaisten toimintaympäristöjen huomioiminen Opiskelija oppii ulkona toteutettavien ruokatapahtumien ominaispiirteitä sekä oppii valitsemaan tapahtumakohtaisesti tarkoituksenmukaiset raaka-aineet sekä valmistusmetodit.
Omavalvonta sekä esivalmistettujen raaka-aineiden pakkaaminen ja kuljetus Opiskelija oppii pakkaamaan esivalmistetut ja raa’at raaka-aineet omavalvonta- ja hygieniasäädökset huomioiden sekä valitsemaan tarkoituksenmukaiset kuljetusastiat.
Anniskelu Opiskelija perehtyy anniskelumääräyksiin ja hänen on mahdollista suorittaa anniskelupassi. Opiskelija perehtyy teemaan sopiviin juomiin.
Perusruoanvalmistusmenetelmien- ja välineiden hallinta Opiskelija harjoittelee perusruoanvalmistusmenetelmiä opetuskeittiössä.
Retki-, erä- ja luontoruokailun valmistukseen tarvittavien menetelmien ja välineiden hallinta (mm, retkikeitin, nuotio, savustus, suolaus, kuivaus) Opiskelija harjoittelee erilaisia luonnossa toimivia ruoanvalmistusmenetelmiä sekä erilaisten työvälineiden käyttöä.
Retki-, erä- ja luontoruokailutapahtumiin liittyvät tarjoilutavat ja -välinee Opiskelija osaa varata tapahtumiin sopivat tarvittavat tarjoiluastiat ja välineet.
Alueelle ja sesongille tyypillisiin ruokatuotteisiin ja raaka-aineisiin perehtyminen Opiskelija oppii hyödyntämään alueelle soveltuvia raaka-aineita sekä huomioimaan ruoan valmistuksessa sesonkituotteet.
Luonnon omien antimien hyödyntäminen retki-, erä- ja luontoruokailussa, jokamiehenoikeudet Opiskelija oppii tunnistamaan ja hyödyntämään luonnon omia raaka-aineita retki-, erä- ja luontoruokailutapahtumia toteuttaessaan. Hän ymmärtää jokamiehen oikeudet sekä tulen tekoa koskevat säädökset.
Kotimaisten sienien- ja marjojen tunnistaminen Opiskelija oppii tunnistamaan tunnetuimmat ruokasienet sekä kotimaiset marjat ja osaa käsitellä niitä.
Eri kulttuurien ja erityisruokavalioiden huomioiminen retki-, erä- ja luontoruokailussa Opiskelija oppii eri kulttuurien vaikutukset asiakkaiden ruokavalioille ja osaa huomioida ruoan valmistuksessa tavanomaisimmat erityisruokavaliot.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • Opiskelija osoittaa hallitsevansa ruoanvalmistuksen erilaisissa toimintaympäristöissä.
Muuta tietoa

RUOKAPALVELUTEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan oppilaitoksen opetuskeittiöissä, oppilaitoksen ulkotiloissa sekä lähialueen luontokeskuksissa. Opetusmenetelmät ovat oppijakeskeisiä ja toiminnallisia. Opiskelija toteuttaa ruokailutilanteen retki-, erä-, tai luonto-olosuhteissa asiakasryhmälle. (ryhmän minimikoko on 5 asiakasta)

Ruokailutilanteisiin valmistautuminen ja esivalmistelujen tekeminen Opiskelija oppii valitsemaan tilanteeseen sopivat raaka-aineet ja valmistusmenetelmät. Opiskelija osallistuu tuotteiden esivalmisteluun.
Ruokien ja muiden tarjottavien pakkaaminen ja kuljettaminen Opiskelija pakkaa sekä kuljettaa ruokatuotteita tarkoituksenmukaisilla välineillä erilaisiin toimintaympäristöihin.
Retki-, erä- ja luontoruokien valmistaminen ja tarjoilu Opiskelija oppii valmistamaan ruokia erilaisissa luonnon olosuhteissa. Opiskelija tarjoilee ruoka- ja juomatuotteita tilaisuuden ja ympäristön olosuhteet huomioiden.
Jälkitoimien tekeminen Opiskelija siivoaa, pakkaa ja kuljettaa sekä huolehtii avotulen sammutuksesta turvallisesti ja hygieenisesti.
Tulenteko ja retkikeittimien käyttö Opiskelija harjoittelee ruoan valmistusta käyttäen avotulta ja erilaisia retkikeittimiä.
Erilaisten ruoka- ja juomatuotteiden tarjoilu Opiskelija oppii valitsemaan toimintaympäristöön ja tilaisuuteen sopivat juomat. Hän hallitsee alkoholilainsäädännön ja osaa tarjoilla erilaisia ruoka- ja juomatuotteita hygieenisesti ja lainsäädäntöä noudattaen. Opiskelija oppii tuottamaan palvelukokonaisuudesta elämyksen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Arvioinnissa huomioidaan, että

  • Opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioonsa
  • Opiskelija osoittaa hallitsevansa ruoanvalmistuksen ja tarjoilun erilaisissa toimintaympäristöissä.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi