Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA TOTEUTETAAN YHTENÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISENÄ TOIMINTAKOKONAISUUTENA

MATKAILUKOHTEEN PUHDISTUSPALVELUSSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Toimintakokonaisuus toteutetaan työssäoppimalla matkailuyrityksessä. Työssäoppimisen aikana opiskelija siivoaa yrityksen keittiötiloja sekä erilaisia asiakastiloja, kuten majoitus-, seurustelu-, sauna- sekä wc- ja peseytymistiloja.

Ylläpitosiivous Opiskelija oppii siivoamaan asiakas- ja työtiloja hygieenisesti ja tehokkaasti työpaikan ohjeiden mukaisesti
Peruspesut, ikkunanpesut Opiskelija perehtyy viikko-, ja kausisiivouksen rotaatioon ja osallistuu niihin työympäristön ohjeiden mukaisesti
Pintojen suojaus ja hoito Opiskelija oppii suojaamaan sekä huoltamaan erilaisia materiaaleja ja pintoja
Asiakaspalvelu Opiskelija perehtyy yrityksen eri palveluihin ja osaa auttaa ja neuvoa asiakasta eri tilanteissa
Siivousvälineiden huolto ja puhdistus sekä siivousmenetelmien, -aineiden, -välineiden ja – koneiden valinta ja käyttö Opiskelija oppii huoltamaan ja kierrättämään siivousvälineitä ja osaa valita oikeat työvälineet sekä siivousaineet eri siivousmenetelmiin, huomioiden materiaalit ja koneet ja aikataulun
Puhdistusaineiden ja – laitteiden turvallinen käyttö Opiskelija perehtyy erilaisiin puhdistusaineisiin ja oppii valitsemaan oikeat puhdistusaineet ja-välineet sekä – menetelmät käyttötarkoituksen mukaisesti
Työturvallisuus Opiskelija oppii lukemaan puhdistuslaitteiden ja – aineiden käyttöturvallisuustiedotteita ja osaa toimia ohjeiden mukaisesti huomioiden suojaimien ja suojavaatteiden käytön.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on osoittaa opiskelijalle mitä osaamista hänellä jo on ja mitä hänen tulee vielä opiskella ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ennen ammattiosaamisen näyttöä käydään keskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa ja arvioidaan opiskelijan valmius antaa näyttö sekä tehdään yhdessä näyttösuunnitelma.

    Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on tehnyt toimintakokonaisuuden itsearvioinnin portfolioon
  • opiskelijalla on valmiudet osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi