Tutkinnon osan arviointi

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan yritystoimintaympäristössä, joka voi olla oppilaitoksen työelämälähtöinen ympäristö tai opiskelijan harjoitusyritys tai työssäoppimispaikka, jossa tutkinnon osan arvioinnin kohteet voidaan osoittaa.

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Erityinen huomio osaamisen tunnistamisessa kiinnitetään, miten opiskelija on selvittänyt liiketoimintamahdollisuudet markkinoilla sekä myynti-, markkinointi-, tuotanto, osto, logistiikka ja taloushallinnon resursoinnin.

Näyttöön liittyviä sisältöjä ovat: Liiketoimintaympäristön selvittäminen, yritysmuodon valinta, yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen, riskien kartoittaminen yrityksen vastuut ja velvoitteet.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osan osasta voidaan ennakkoon tunnustaa aikaisemmin hankittu osaaminen AHOT-menettelyllä, opiskelijan esittämillä todistuksilla, ePortfoliolla tai työnäytteillä. AHOT menettely
Muuta tietoa Ennen oppimisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin ePortfolioonsa. ePortfolioon tallennettuja dokumentteja hyödynnetään osana osaamisen arviointia.