Tutkinnon osan arviointi

YRITYKSESSÄ TOIMIMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöä osoitetaan yrityksessä toimimisen työelämäkokonaisuuden jaksolla. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijan ePortolioon tallentamia materiaaleja sekä yrityksen erilaisia asiakirjoja.

Ammattiosaamisen näyttöön vaadittavia sisältöjä ovat: Oman toimialansa tarjonnan arviointi sekä yrityksen asiakkuuksien arviointi (tehdyt tarjoukset, saadut sopimukset tai myynti) yritystoiminnan esittely (kannattava liikeidea sekä liiketoimintasuunnitelma, tuotteiden tai palvelujen markkinointisuunnitelma) kirjanpito ja yrityksen lopettamisen yhteydessä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyritysten ja eri toimijoiden kanssa harjoitusyrityksessä, omassa yrityksessä tai vastaavassa. Työ tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä.
Muuta tietoa Ennen osaamisen arviointikeskustelua opiskelija itsearvioi oppimistaan ja liittää itsearvioinnin ePortfolioonsa, jota hyödynnetään osana ammattiosaamisen näytön arviointia.