4.2.9 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan julkaisun suunnittelun ja toteutuksen eri työvaiheissa ja -tehtävissä. Lisäksi opiskelija tutustuu monikanavajulkaisun perusteisiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija osaa

  • tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
  • neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta
  • valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia
  • perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin
  • esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille
  • käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja
  • toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa
  • vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta
  • itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan
  • arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1-3 vuonna, opiskelijan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija kerää tutkinnon osaan tarvittavaa tietoa henkilökohtaiseen portfolioonsa opintojensa aikana.
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan myös verkkokurssina.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan integroida esimerkiksi:
1 osp valinnainen Äidinkieli
1 osp valinnainen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
opiskelija osaa arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää oman fyysisen toimintakyvyn ylläpidon vaikutukset yrittäjälähtöiseen toimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi