Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu Opiskelija oppii käyttämään omatoimisesti työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja muuttuvissa työympäristön tilanteissa.
Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Opiskelija oppii toimimaan yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti sekä kehittämään omaa osaamistaan ja työtapojaan.
Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Opiskelija oppii toimimaan aika ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti ja sopeutuu muutoksiin.
Tiedon hallinta Opiskelija oppii hankkimaan ja käyttämään työssä tarvittavaa tietoa.
Työn arviointi Opiskelija oppii arvioimaan työnsä onnistumista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.
Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi