5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy pakollisia ja valinnaisia osaamistavotteita. Suuri osa yhteisistä opinnoista on integroitu ammatillisiin tutkinnon osiin. Ammatillisten ja yhteisten opintojen opetussisällöt ja -menetelmät muodostavat yhteisen kokonaisuuden ja tukevat toisiaan. Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla yhteisten tutkinnon osien opinnot ovat laajemmat kuin ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:
5.1 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Peruskoulupohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 19 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  5 osp

VALINNAISET OSAAMISTAVOITTEET  PERUSPOLULLA 16 osp

Yhteisten tutkintojen osien valinnaisissa osaamistavoitteissa peruspoluille tarjotaan matkailualan ammattitaitoa vahvistavia yhteisiä opintoja. Myös näitä peruspolun valintoja opiskelija voi muunnella HOPS:n kautta:

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Ruotsi: Valinnainen 2 osp: Ruotsin kielen osaaminen korostuu pääkaupunkiseudulla matkailualan asiakaspalvelutilanteissa.

Englanti: Valinnainen 1 osp: Matkailuala on kansainvälinen ala, jolla englanninkielen hallinta on välttämätöntä.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

Matematiikka 1 osp: Muun muassa matkailupalvelujen tuotteistaminen edellyttää matematiikan peruslaskujen hyvää hallintaa.

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 2 osp: Työympäristö on vahvasti digitalisoitunut. Opiskelijan tulee kehittyä tieto- ja viestintätekniikan osaajaksi, jotta pystyy palvelemaan asiakkaita.

YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN

Työelämätaidot 2 osp: Muuttuva työelämä vaatii kykyä mukautua uusiin tilanteisiin.

Yhteiskuntataidot 1 osp: Hyvät yhteiskuntataidot edistävät aktiivisena kansalaisena toimimista.

SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN

Venäjä 4 osp:  Venäjänkieliset asiakkaat ovat suurin matkailuryhmä Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Taide ja kulttuuri 1 osp : Suomalaisen taiteen ja kulttuurin tunteminen sekä erilaisten ilmaisukeinojen tuntemus ja hallinta ovat osa matkailualan asiakaspalvelijan ammattitaitoa.

Kulttuurien tuntemus 2 osp: Eri kulttuurien ymmärtäminen lisää kykyä laajakatseiseen ja suvaitsevaiseen kohtaamiseen.

Ylioppilaspohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 1 osp:
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  2 ops:
Työelämätaidot (1 osp)
Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)