Pakolliset osaamistavoitteet

Muuta tietoa

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ PAKOLLISET (5 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutustaidot Opiskelija harjoittelee viestimistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Matkailualan tekstilajit Opiskelija harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään matkailualan tekstejä sekä laajentaa sanavarastoaan. Hän osaa hakea tietoa eri tietolähteistä.
Tekstin tuottaminen Opiskelija harjoittelee tuottamaan alaan liittyviä kirjallisia töitä.
Viestintä- ja vuorovaikutusvälineet Opiskelija osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten raporteissa ja työselostuksissa.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi