Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLISET (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matkailualan matematiikan perustiedot ja -taidot
Peruslaskutoimituksien toteuttaminen sekä mittayksiköiden muuntaminen Opiskelija harjoittelee peruslaskutoimituksia, kuten desimaali-, murto ja prosenttilaskentaa, mittayksiköiden muutoksia ja oppii niiden soveltamista matkailualaan liittyvissä työtehtävissä ja ongelmien ratkaisuissa. Opiskelija soveltaa geometriaa matkailualan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hamottaa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti. Opiskelija käyttää erilaisia mittayksiköitä matkailualaan liittyvissä työtehtävissä ja muuntaa mittayksiköt järkeviksi.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä matkailualaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Prosenttilaskujen sovellukset matkailualalla
Prosenttilaskujen toteuttaminen Opiskelija harjoittelee matkailualaan liittyviä prosenttilaskuja.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä matkailualaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Matkailualan matemaattisten ongelmien ratkaiseminen
Matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Opiskelija hyödyntää matemaattisia menetelmiä matkailualaan liittyvien työtehtävien matemaattisten ongelmien ratkaisuissa. Opiskelija arvioi matemaattisten menetelmien sopivuutta ratkaistavaan ongelmaan.
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, geometrian soveltaminen Opiskelija harjoittelee pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimitusten laskemista käytännön työtehtävien ongelmien kautta.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
Laskimen ja muiden apuvälineiden käyttäminen Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä matkailualaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matkailualalla tarvittavaa matematiikan osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä tai mittaustehtäviä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa Suoritetaan ensimmäisenä, toisena ja/tai kolmantena vuotena.