Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAINEN (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matkailualan talousmatematiikka
Talousmatematiikan soveltaminen Opiskelija harjoittelee työelämässä tarvittavia verotuslaskelmia sekä matkailualan myyntikatteisiin ja myyntihintoihin liittyviä laskuja. Opiskelija harjoittelee matkailualan arvonlisäveroihin liittyviä laskuja sekä lainalaskelmia.
Matemaattisten tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija arvioi laskelmiensa oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia. Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään monipuolisesti laskinta tai tietokonetta matkailualan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan vaatetusalalla tarvittavaa matematiikan osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä tai mittaustehtäviä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa Suoritetaan ensimmäisenä, toisena ja/tai kolmantena vuotena.