Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN (3 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattialakohtaisten tietojärjestelmäsovelluksien hyödyntäminen

 

Sähköisen median ja digitalisen materiaalin hyödyntäminen

 

 

 

 

 

Ammattilaskentaa tietotekniikkaa hyödyntäen

Opiskelija viimeistelee tutkinnon osan toiminnallisten kokonaisuuksien aikana tekemiään portfoliopäivityksiä ja tekee näin tutkinnonosan aikana oppimansa asiat näkyväksi.

Opiskelija oppii hyödyntämään sähköistä mediaa ja digitaalisia materiaaleja työskentelyssään. Opiskelija tekee tutkinnon osan itsearvioinnin. Opiskelija alustaa seuraavan tutkinnon osan portfolion.

Opiskelijaa kerää tutkinnon osa portfolioistaan parhaat sivut tiiviiksi työnhakuportfolioksi. Opiskelija ottaa varmuuskopion haluamastaan eTaito-materiaalista ja tallentaa sen itselleen tulevaisuutta varten.

Opiskelija oppii käyttämään taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työtehtävissä. Opiskelija oppii hyödyntämään digitaalisia kuvia eri käyttötarkoituksissa matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esim. portfolioon.
Osaamisen arviointi OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Opettaja arvioi tieto- ja viestintätekniikan osaamista opiskelijan toiminnan ja tehtävien perusteella.

Muuta tietoa  opiskelija voi suorittaa Tieken @-korttikokeen Tekstinkäsittely sekä Taulukkolaskennan kokeen.