Pakolliset osaamistavoitteet

YHTEISKUNTATAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Kansalaisena toimiminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Opiskelija perehtyy kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin poliittisessa päätöksen teossa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Opiskelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa mediassa ja perehtyy sosiaalisen median mahdollisuuksiin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden ymmärtäminen Opiskelija tutkii vaikuttamiskeinoja esim. tehtyjä kansalaisaloitteita ja suunnittelee oman kansalaisaloitteen itselle tärkeästä asiasta. Opiskelija tutustuu oppilaitoksen oppilaskunnan toimintaan.
Oman talouden suunnittelu ja hoitaminen sekä siihen liittyvien riskien ymmärtäminen Opiskelija selvittää yhteiskunnan tarjoamia palveluja, niiden kustannuksia yhteiskunnalle ja oikeuksiaan käyttää niitä.
Yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen Opiskelija tuntee oikeutensa kuluttajana ja harjoittelee reklamointia tutustumalla Kuluttajansuojaviraston toimintaan. Opiskelija tuntee kuluttajansuojalain sisällön ja osaa toimia vastuullisena kuluttajana. Opiskelija tuntee oikeussuojansa liikkeestä ja etäkaupasta ostamiensa tuotteiden ja palveluiden osalta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää opiskelijan tutustumaan oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa kansalaisena ja kuluttajana ja arvioi opiskelijan oppimistehtävät yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman taloussuunnitelman laatimisessa ja arvioi suunnitelman toimivuutta yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa