Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAISET (3-10 osp)

Oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taiteen ja kulttuurin tuntemus Opiskelija osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja.
Oman ilmaisun kehittäminen Opiskelija osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin). Hän osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa pohtimaan ja dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan.
Opettaja arvioi opiskelijan toimintaa antaen palautetta tuntiharjoitteista sekä oppimistehtävistä. Verkko-oppimisympäristöä käytetään hyödyksi ohjauksessa ja oppimisen arvioinnissa.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan oppimistehtävät palautekeskustelussa opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet osaamisen arviointi

Muuta tietoa