6.5.1 Työkokemus osaksi tutkintoa 10 osp

Kokouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Oppii toimimaan työelämän erilaisissa tilanteissa
  • Oppii työelämän sosiaalisia taitoja
  • Saa valmiuksia työllistyä opintojen jälkeen
Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oppimistavoitteet määritellään yksilöllisesti ja ne kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan Ennen jakson alkua, opiskelija käy tutustumassa työssäoppimispaikkaan, jossa käydään läpi työssäoppimisen tavoitteet, käytänteet, oppimisympäristöt ja –tilanteet, ohjausmenetelmät ja työssäoppimisjakson pituus.
Opiskelija voi suorittaa tämän työelämän toimintakokonaisuuden työssäoppimalla matkailu-, ravitsemis – ja talousalan työtehtävissä tai hakea osaamisen tunnistamista aikaisemmin hankitulla työkokemuksella. Työpaikkaohjaaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan oppimisesta jakson aikana
Oppimisprosessit, menetelmät ja ympäristöt määritellään yksilöllisesti ja ne kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Työpaikkaohjaaja/ohjaava opettaja ohjaa ja antaa suullista palautetta opiskelijan edistymisestä työssäoppimisen aikana. Palautteen tulee olla oppimista tukevaa, kannustavaa ja kehittävää niin, että se aktivoi ja motivoi opiskelijaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arvioinnissa huomioidaan, että

  • opiskelija on tehnyt tutkinnonosan itsearvioinnin portfolioon
Muuta tietoa