8.2 Matkailualan perustutkinnon terveydentilavaatimukset

Matkailu-alalla ei ole erityisiä terveydentilavaatimuksia. Alan työtehtävissä edellytetään kuitenkin riittävää fyysistä kuntoa, ja elintarvikelaki asettaa vaatimuksia alalla työskentelevän terveydentilasta ja pukeutumisesta. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan harkita oireiden ja toiminnan vajaavuuden perusteella.