8.4 Yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden koulutuksen järjestäjän arviointitaulukot