8.6 Ahot – Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Stadin ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alalla ja matkailualalla tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan osaamista ns. Ahot-prosessissa. Ahot on työelämän toimintakokonaisuus -kohtainen prosessi, jonka avulla opiskelijat voivat osoittaa aikaisemmin hankittua osaamista. Ahot- prosessissa ei tunnisteta ja tunnusteta tai hyväksilueta koulu- tai työtodistuksia, vaan tunnustetaan opiskelijan muuten hankkima osaaminen.

Opiskelijan aiempaa osaamista arvioidaan kirjallisten tehtävien ja käytännön työnäytteen avulla. Kirjalliset tehtävät ovat välttämättömiä ainoastaan silloin, jos työn yhteydessä ei voi osoittaa esimerkiksi työn perustana olevaa tietoa.

Jos opiskelija ei tehtävien ja työnäytteen osoita riittävää osaamista, hän osallistuu opetukseen normaalisti. Ahot-tilaisuuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa: elokuussa ja joulukuussa.
Ahot-menettelyssä opiskelija osoittaa osaamisensa, ja hyväksytty suoritus mahdollistaa opiskelijan siirtymisen opinnoissa eteenpäin. Ammattiosaamisen näytöt annetaan normaalisti työssäoppimispaikoissa.