Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

SERIPAINAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sähköisen aineiston tuottaminen. Opiskelija tuottaa harjoituksia tehden painovalmista aineistoa seripainotekniikkaa varten.
Tulostaminen. Opiskelija harjoittelee seripainofilmien tulostamista seripainosalissa.
Seripainaminen. Opiskelija harjoittelee seripainamisen kaikkia työvaiheita seulojen kalvotuksesta loppupesuihin seripainosalissa.
Työturvallisuustekijöiden huomioiminen ja työympäristön siisteydestä huolehtiminen työympäristön tai työpaikan asettamien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
käyttötarkoitukset.
Työskentelyssään opiskelija toimii työturvallisuustekijät, työympäristön siisteys ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa seripainoprosessin harjoituksia ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelijan näyttökelpoisuuden kehittymistä arvioidaan vertaamalla opiskelijan sen hetkistä osaamista suhteuttamalla osaaminen näytön tavoitteisiin.

Muuta tietoa

SIIRTOKUVATEKNIIKAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sähköisen aineiston tuottaminen. Opiskelija tuottaa harjoituksia tehden painovalmista aineistoa siirtokuvatekniikkaa varten.
Tulostaminen. Opiskelija harjoittelee erilaisille painomateriaaleille tarkoitettujen siirtokuvamateriaalien tulostamista seripainosalissa.
Siirtokuvamenetelmien käyttö. Opiskelija harjoittelee siirtokuvien siirtämistä materiaalien asettavat vaatimuksen huomioon ottaen seripainosalissa.
Työturvallisuustekijöiden huomioiminen ja työympäristön siisteydestä huolehtiminen työympäristön tai työpaikan asettamien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Työskentelyssään opiskelija toimii työturvallisuustekijät, työympäristön siisteys ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa siirtokuvaprosessin harjoituksia ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Tämän työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden aikana tehdään tutkinnon osan näyttö.

Muuta tietoa