Tutkinnon osan arviointi

SERI- JA SIIRTOKUVATEKNIIKAT OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tekee valmiin painoaineiston seripainoa ja siirtokuvatekniikkaa varten.

Opiskelija tulostaa seripainofilmin seripainomenetelmän vaatimukset huomioiden.

Opiskelija painaa kaksivärisen työn kankaalle laatuvaatimukset huomioiden sekä siirtää painoaiheen siirtokuvatekniikkaa käyttäen valitsemalleen materiaalille.

Näyttöympäristö
Oppilaitoksen seripainotyösali tai painoalan yrityksen tuotantotilat.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, täydennetään sitä tarvittaessa oppimistehtävien, työsalityöskentelyn, työ- ja teoriakokeiden arvioinnilla sekä jatkuvalla seurannalla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytöillä ja tarvittaessa työkokeilla ja/tai teoriakokeilla tai työ/opiskelutodistuksina, jotka tunnistetaan ja sen jälkeen tunnustetaan.
Muuta tietoa