Tutkinnon osan arviointi

GRAAFISEN TUOTANTOTOIMINNAN
OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi

Jokaisessa suoritetussa tutkinnon osan pakollisessa ja valinnaisessa osa-alueessa osaaminen arvioidaan erikseen asteikolla 1–3 OPH:n tutkinnon perusteiden osaamistavoitteiden mukaisesti.

Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen tutkinnon perusteissa esitettyjen arviointikriteerien mukaisesti.

Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osaamisalueen arvioitu osaaminen. Arviointi painottuu osaamispistemäärän mukaan.

Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Tutkinnon osan aikana tehdään vihkotyö, joka arvioidaan ammattiosaamisen näyttönä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa