Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN SOVELTAMINEN, VALINNAINEN 1 osp

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
TVT:n valinnainen 1 osp
Yleisimpien tieto- ja viestintätekniikan sovelluksien tehokas käyttö Opiskelija tekee painoviestinnän alaan liittyviä raportteja, työselostuksia, laskelmia perusohjelmia, kuten tekstinkäsittely, esitysgrafiikka ja taulukkolaskenta, käyttäen.
Digitaalisen portfolion käyttö Opiskelija harjoittelee digitaalisen portfolio-ohjelmiston käyttöä ja kokoaa sinne opiskeluaikanaan tuottamaansa, oman ammattialan ja ammatillisen osaamisen kannalta keskeistä sisältöä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja opastaa digitaalisen portfolio-ohjelmiston käyttöä esimerkein ja harjoituksin.

Osaamisen arviointi Arviointitaulukko

tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen, 3 osp

Muuta tietoa