Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, PAKOLLISET (1 osp)

Työelämätaidot pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämätaidot (1 osp)
Työpaikan hakeminen

Median käyttäminen työnhaussa

Opiskelija laatii työnhakuasiakirjat, työhakemuksen ja ansioluettelon. Hän selvittää median tarjoamia mahdollisuuksia työnhaussa. Hän perehtyy työnhaun käytäntöihin ja tutustuu työhaastattelutilanteeseen huomioiden asiallisen käyttäytymisen, oman osaamisen esille tuomisen ja ulkoisen olemuksen siisteyden.
Työsopimusjärjestelmän, työsopimuksen ja työlainsäädännön sisällön tunteminen Opiskelija voi hyödyntää oppimisessaan opintopolusta riippuen Työ-tie osallisuuteen –oppimismateriaalia.

Opiskelija perehtyy palvelualan keskeisiin työehtoihin, työehtosopimukseen ja työsopimuksen sisältöön.

Työpaikan toimintaan ja työtehtäviin perehtyminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen Opiskelija toimii osana työyhteisöä vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hän esittelee oman työssäoppimispaikkansa työtapoja ja tehtäviä huomioiden työturvallisuusohjeet, sovitut toimintatavat ja työaikasäännöt.
Työyhteisössä toimiminen Työpaikan toimintaan ja työpaikassa työskentelyyn perehdyttäminen tapahtuu työssäoppimisen yhteydessä. Opiskelija kertaa ja soveltaa työpaikalla työturvallisuusmääräyksiä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työnhaun käytäntöihin ja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa työnhakuharjoitusten ja työnhaun asiakirjojen tavoitteiden toteutumista.

Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan työelämätaitoja työnhakuharjoitusten, työnhaun asiakirjojen, työlainsäädännön tuntemuksen ja työpaikassa toimimisen perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan tuntemusta työehtosopimuksen oikeuksista ja velvoitteista sekä työlainsäädännöstä.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa