Pakolliset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, PAKOLLISET (1 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen

Oman osaamisensa ja omien vahvuuksiensa tunnistaminen ja arvioiminen

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi.
Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen Opiskelija selvittää ja ideoi yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja, keskeisiä palveluja tai tuotteita.
Ammattialan ammatillisten verkostojen selvittäminen

Kannattavan liiketoiminnan periaatteiden tunnistaminen

Opiskelija ideoi liikeidean, laatii liiketoimintasuunnitelman ja markkinointimateriaalin sekä selvittää mahdolliset riskit, rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset. Opiskelija esittelee työryhmänsä kanssa työn tuloksen ryhmälle.
Oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkityksen arvioiminen omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle Opiskelija oppii jäsentämään sekä tuntemaan alan toimintaympäristöt ja ammatilliset verkostot, tunnistamaan kannattavan liiketoiminnan periaatteet ja arvioimaan oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu työryhmän laatiman virtuaaliyrityksen esittelyn ja suoritetun harjoitustyön perusteella. Opiskelija osoittaa tällä tavalla halunsa laadukkaaseen, tulokselliseen ja kannattavaan toimintaan.

Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan innovatiivisuutta ja kykyä kollektiiviseen tiimityöhön ja ennen kaikkea vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa organisaatiossa harjoituksena laaditun yritysesittelyn ja oppimistehtävien perusteella.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Yrittäjyys ja yritystoiminta (1osp) voidaan opiskella 2. opiskeluvuonna osittain integroiden äidinkielen opintojen ja ammatillisten opintojen kanssa.