Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KUUTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

JULISTETYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Raaka- ja plaanoarkkien leikkaukset sekä viimeistelyleikkaukset. Arkkileikkurin ohjelmointi. Opiskellaan teoriassa leikkureiden rakenteet.

Opiskelija harjoittelee erilaisia leikkauksia ja leikkausohjelmointia arkkileikkurilla erilaisten materiaalien edellyttämät leikkurin säätötoimenpiteet huomioon ottaen. Opiskelija ottaa työssään huomioon paperin kuitusuunnan, taloudellisuuden, oikea leikkausjärjestyksen ja ergonomian.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa leikkausharjoituksia ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Opiskelijan näyttökelpoisuuden kehittymistä arvioidaan vertaamalla opiskelijan sen hetkistä osaamista suhteuttamalla osaaminen näytön tavoitteisiin.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

JÄLKIKÄSITTELYN TUOTANTOPROSESSIT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Graafisen alan tuotantoprosessiin tutustuminen. Painotöiden pakkaaminen ja postitus. Opiskelija tutustuu viestintäalan tuotantoprosesseihin työssäoppimalla. Opiskelija harjoittelee viestintäalan yrityksessä työssäoppimalla painotuotteiden pakkaamista erilaisten tuotteiden vaatimuksen huomioon ottaen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opettaja antaa palautteen yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa käytävissä arviointikeskusteluissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Tästä työelämälähtöisestä toimintakokonaisuudesta opiskelija suorittaa osanäytön.

Muuta tietoa

ERIKOISTEKNIIKAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Painotuotteiden erikoistekniikoilla toteutettavat jälkikäsittelytyöt. Tasoleikkurin käyttö ja kohopainokoneen käyttö jälkikäsittelytöissä. Opiskelija harjoittelee koulun laitteilla nuuttaamista, perforointia, ritsaamista, rei’itystä ja stanssaamista.
Tutustutaan teoriassa folioinnin periaatteeseen ja materiaaleihin. Harjoitellaan taloleikkurin käyttöä tuotteiden viimeistelyssä ja pakkausten valmistamisessa.
Tutustutaan preeglauksen ja numeroinnin periaatteeseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta vaadittavista harjoitustöistä ohjaten opiskelijaa kohti näyttökelpoisuutta.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Muuta tietoa

JÄLKIKÄSITTELYLAITTEIDEN KÄYNNISSÄPITO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Koneiden ja laitteiden yleisimmät ennakkohuollot ja niiden merkitys käynnissäpidolle. Vika- ja häiriötilanteissa toimiminen. Opiskelija harjoittelee yleisimpien koneiden ja laitteiden ennakkohuoltoa ja perehtyy sen merkitykseen käynnissäpidolle. Suoritetaan pieniä korjauksia tai niiden demoja.Tehdään erilaisia käynnissäpitoon liittyviä testipainatuksia ja harjoituspainotöitä offsetpainossa.
Tuotannon viikko-, kuukausi- ja vuosihuoltojen toteutus huolto-ohjeiden mukaisesti Opiskelija harjoittelee tuotannon viikkohuoltojen, kk-huoltojen ja vuosihuoltojen toteuttamista huolto-ohjeiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa palautetta vaadittavista harjoitustöistä ohjaten opiskelijaa kohti näyttökelpoisuutta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä ja näytössä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Muuta tietoa

Liimanidottujen kirjojen jälkikäsittely.Valmistetaan lehti-/vihkotuotteita vihkolinjoilla materiaalien ominaisuuden huomioon ottaen.

KIRJA- JA LEHTITYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lehtien ja vihkojen jälkikäsittely. Valmistetaan lehti-/vihkotuotteita vihkolinjoilla materiaalien ominaisuuden huomioon ottaen.
Liimanidottujen kirjojen jälkikäsittely. Valmistetaan liimanidottuja tuotteita liimanidontakoneella materiaalien ominaisuuden huomioon ottaen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja antaa palautetta vaadittavista harjoitustöistä ohjaten opiskelijaa kohti näyttökelpoisuutta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Siltä osin, kun tavoitteiden mukainen osaaminen ei tule ilmi harjoitustöissä ja näytössä, opiskelijan osaamista arvioidaan myös teoriakokeilla.

Tästä työelämälähtöisestä toimintakokonaisuudesta opiskelija suorittaa osanäytön

Muuta tietoa

JÄLKIKÄSITTELYN TUOTANTOTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotannollisen ja taloudellisen työskentelyn merkitys. Opiskelija suorittaa suuntautumisalan mukaisia tuotantotöitä painoalan yrityksessä.
Työturvallisuustekijöiden huomioiminen ja työympäristön siisteydestä huolehtiminen työympäristön tai työpaikan asettamien kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan suorittaa annettuja tehtäviä laatukriteerit, työturvallisuustekijät, työympäristön siisteys ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.

Oppiminen tapahtuu työssäoppimalla viestintäalan yrityksen tuotannossa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opettaja antaa palautteen yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa käytävissä arviointikeskusteluissa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opiskelijan näyttökelpoisuuden kehittymistä arvioidaan vertaamalla opiskelijan sen hetkistä osaamista suhteuttamalla osaaminen näytön tavoitteisiin.

Muuta tietoa