Tutkinnon osan arviointi

JÄLKIKÄSITTELYTÖISSÄ TOIMIMINEN
OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH ePerusteet arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osanäyttö jälkikäsittelyn postitustöistä
Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä kirjapainon tavanomaisia niputus- , jakelu- , lähetys- ja varastointitöitä.

Osanäyttö jälkikäsittelytöistä
Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä tuotteen, joka sisältää jälkikäsittelyn eri vaiheet (taittaminen, sidonta/nidonta ja leikkaaminen).

Näyttöympäristö
Oppilaitoksen jälkikäsittelysali tai kirjapainon tuotantotilat.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytöillä ja tarvittaessa työkokeilla ja/tai teoriakokeilla tai työ/opiskelutodistuksina, jotka tunnistetaan ja sen jälkeen tunnustetaan.
Muuta tietoa