Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

3D-tulostaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
3D-mallin valmistustapoja Opiskelija harjoittelee 3D-mallien valmistustapoja ohjeiden mukaisesti asianmukaisilla ohjelmilla. Lataa ja muokkaa internetistä valmiita 3D-tiedostoja. Opiskelija osaa toteuttaa fyysisen muodon digitalisoinnin skannerilla.
Tulostusmateriaalit ja käyttökohteet Opiskelija perehtyy 3D-tulostuksessa käytettäviin materiaaleihin, niiden ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen.
Tulostaminen Opiskelija osaa tallentaa tiedoston oikeaan tulostusmuotoon ja siirtää sen tulostimelle. Opiskelija harjoittelee 3D-tulostimen säätöjen ja asetusten merkitystä tulostuslaatuun.
Opiskelija osaa tehdä tarpeelliset tulostimen säädöt ja huoltotoimenpiteet. Opiskelija osaa paikantaa ongelmien aiheuttajan ja tehdä tarvittavat toimenpiteet.
Viimeistely Opiskelija tekee tulostetuille kappaleille viimeistelyn hiomalla ja tarvittaessa maalaamalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita yksinkertaisten 3D-kappaleiden valmistamisessa. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset.

Muuta tietoa