Tutkinnon osan arviointi

VALINNAISEN TUTKINNON OSAN
OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan aikana tehdään näyttönä annetun kappaleen skannaaminen ja tulostaminen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan työtodistuksen tai vastaavan perusteella.
Muuta tietoa