4.2.5 Pakkaustuotanto 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan painokelpoisen pakkauksen. Opiskelija harjoittelee pakkaustuotteen painamista ja jälkikäsittelyä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • osaa suunnitella pakkauksia mallien ja ohjeistusten mukaisesti
  • tuntee pakattavien tuotteiden vaatimukset pakkauksille
  • ymmärtää erilaisten pakkausten käyttötarkoituksen
  • osaa huomioida kohderyhmän pakkausten suunnittelussa
  • osaa noudattaa alan lainsäädäntöä
  • tietää logistiikan merkityksen
  • osaa käyttää tasotulostinta erilaisten pakkausmateriaalien tulostuksessa
  • osaa työstää painetun arkin tasoleikkurilla pakkausaihioksi
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Graafisen tuotantotoiminnan tutkinnon osa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Toimintakokonaisuuksien toteutuksessa korostetaan sisäistä yrittäjyyttä ja tuetaan omatoimisia työelämälähtöisiä työskentelytapoja sekä oman työn arviointia laatuvaatimusten mukaisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi