Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

PAKKAUSTUOTANTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pakkaussuunittelu Pakkaussuunnittelussa opiskelija harjoittelee pakkausten suunnittelua mallien ja ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija perehtyy erilaisten pakkausten käyttötarkoitukseen ja kohderyhmän huomioimiseen suunnittelussa sekä alan lainsäädäntöön ja logistiikkaan.

Tulostaminen ja tasoleikkurin käyttö Opiskelija harjoittelee tasotulostimen käyttöä ja ylläpioa. Opiskelija harjoittelee pakkausten leikkaamista ja nuuttaamista tasoleikkurilla.

Opiskelija valmistaa pakkausdummyn eli mallin pakkauksesta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita yksinkertaisten pakkausten valmistuksessa, vektorigrafiikan piirtämisessä ja kuvien käsittelyssä. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Opettaja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tutkinnon osan arviointikriteereihin.

Muuta tietoa