Tutkinnon osan arviointi

VALINNAISEN TUTKINNON OSAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan kokonaisarviointi perustuu osaamisalueiden arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan tutkinnon osan jokaisen osaamisalueen arvioitu osaaminen.

Osaamisen arviointitaulukko

Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan aikana tehdään näyttönä suurkuvatulosteita erilaisille materiaaleille tulosteen käyttötarkoitus ja –ympäristö huomioon ottaen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan työtodistuksen tai vastaavan perusteella. Näyttötodistuksen puuttuessa on opiskelijan suoritettava näyttö.
Muuta tietoa