Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

SÄHKÖINEN JULKAISEMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
e-kirjat Opiskelija perehtyy ePub julkaisemisen suunnittelun periaatteisiin. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa epub-julkaisun.
Tablettijulkaisut Opiskelija harjoittelee interaktiivisen tablettijulkaisun tekemistä ja hyödyntää animaatioita ja videoita julkaisussaan
PDF-lomakkeet
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita perehtymään Sähköisen julkaisemisen periaatteisiin. Hän opastaa ohjelmistojen käytössä lähiopetustunneilla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa saavuttaakseen oppimistavoitteet. Opiskelija arvioi oman työnsä laatua ja tekee töihinsä korjauksia ennen kuin palauttaa työt opettajalle tarkistettaviksi. Opiskelija tekee opettajan esittämät korjaukset painovalmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Opettaja antaa palautetta opiskelijan edistymisestä suhteessa tutkinnon osan arviointikriteereihin.

Muuta tietoa