Tutkinnon osan arviointi

SÄHKÖISEN JULKAISEMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sähköisen julkaisun. Opiskelija testaa julkaisun toimivuuden.

Näyttöympäristö
Oppilaitoksen työsali tai painoalan yrityksen tuotantotilat.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, täydennetään sitä tarvittaessa oppimistehtävien, työsalityöskentelyn, työ- ja teoriakokeiden arvioinnilla sekä jatkuvalla seurannalla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija voi osoittaa osaamisensa näytöillä ja tarvittaessa työkokeilla ja/tai teoriakokeilla tai työ/opiskelutodistuksina, jotka tunnistetaan ja sen jälkeen tunnustetaan.
Muuta tietoa